เปิดจำหน่ายบัตร 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป . Ticket sale on 10 February 2024 10 AM (GMT+7) onwards

YOUNGJAE 2024 ASIA TOUR INSIDE OUT
►กำหนดการแสดง: วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
►ราคาบัตร : 7500 / 6500 / 5500 / 4500 / 3500 และ 2500 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: https://www.djbentth.com/ 

YOUNGJAE 2024 ASIA TOUR INSIDE OUT
►Date : 16th-17th March 2024 at 6.00 PM
►VENUE: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
►Ticket Prices : 7500 / 6500 / 5500 / 4500 / 3500 and 2500 THB
►Ticket Open: Saturday 10th February 2024 10.00 AM
►Sale channel: https://www.djbentth.com/